Skriv til Systemintegrasjon

form_buton

Nyskapende kombinasjoner

I systemintegrasjonsavdelingen har vi fleksibilitet og innovasjon i fokus. Når det kommer til å optimere, skissere og realisere tekniske installasjoner og arbeidsflyt, er vi eksperter. Vi hjelper med å integrere systemer og skreddersy løsninger som passer til dine behov.

Vi vet at måten man alltid har gjort tingene på, ikke nødvendigvis er den beste i fremtiden. Vi kjenner markedet og vet at effektivitet er et krav. Med fokus på workflows og teknisk hardware sørger vi for at du kan produsere mer tv, for samme ressurser som tidligere.

I over ti år har vi jobbet målrettet med å utvikle tekniske konsepter som får teknikken til å ta en større del av de manuelle jobbene i produksjonen. Det betyr at våre kunder får kreative installasjoner som optimerer arbeidsflyt og reduserer kostnadene, dette til glede for våre kunder.

Fra ide til virkelighet
Vi kan rådgi, designe og vedlikeholde tekniske installasjoner, slik at du får de beste forutsetningene for din produksjon. Har du en ide, så kan vi hjelpe med resten: alt fra prosjektering, innkjøp av materialer, utarbeide dokumentasjon, til konstruksjon av installasjoner, koordinering og prosjektledelse av arkitekter og håndverkere, til oppsetning av installasjonen, ferdigstillelse og drift.

Vi gjør dine ønsker til virkelighet. Vi har levert alt fra små 1:1 studioer og redigeringssuiter, til over 30 reality tv-teknikk-løsninger til hele Europa. TV2 News-studioet (Danmark), som med automatiserte kameraer kan betjenes av én person – er et prosjekt som kollegaer fra hele verden kommer for å få demonstrert, samt utvikling og drift av Folketingets 24 timers tv- kanal (Danmark).

Våre kjerneytelser i systemintegrasjonsavdelingen er:

  • Kreativt samarbeid.
  • Utvikling og integrasjon av systemer.
  • Arbeidsflyt-optimering og veiledning.
  • Teknisk prosjektledelse. 

 

Kontakt oss for mer informasjon.